Monthly Archives: December 2015

Pengurusan Panduan Butik Offline

Pengurusan Panduan Butik Offline

Teks  :  Sarimah Adzrina Nasser
Gambar:  Koleksi Peribadi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Hari ini saya ingin menulis didalam entri saya mengenai perniagaan butik offline. Serba sedikit saya nak berkongsi juga pengalaman saya selama lebih daripada 12 tahun berkecimpung dalam bidang perniagaan butik offline. Berniagaan seumpama ini memerlukan kita mengeluarkan banyak perbelanjaaan untuk menjayakan agar perniagaan ini berjaya dilaksanakan.  Disini saya ingin berkongsi apa yang harus anda lakukan sebelum memulakan sesuatu perniagaan offline:-
  1. 208244_1332669574161_4656826_n

    Sarimah Adzrina Boutique

Sebelum kita memulakan sebuah perniagaan butik offline, kita haruslah membuat penyelidikan terlebih dahulu tentang saingan yang bakal kita hadapi kelak, tentang produk perniagaan apa yang akan kita niagakan, kerana ini  juga memerlukan kepakaran dan kemahiran yang cukup baik.
Sebelum memulakan perniagaan butik offline, kita juga harus bersedia menghadapi apa juga cabaran yang akan datang.  Ini disebabkan apabila perniagaan butik offline ini dah beroperasi, sedikit sebanyak kita akan menghadapi bermacam-macam masalah yang akan timbul.  Kita  sebagai insan biasa, kadang-kadang tidak akan lari daripada menghadapi berbagai-bagai karenah manusia disekeliling kita.
Mencari lokasi serta kedai untuk nak memulakan perniagaan amat penting sekali. Ini kerana apa juga perniagaan yang akan kita lakukan, lokasi memainkan peranan yang penting didalam perniagaan offline. Tempat yang strategik serta memudahkan pelanggan mahupun orang awam datang melihat produk yang sedang kita niagakan.
Menyediakan kewangan untuk kegunaan pembayaran kos sewa kedai, pengubahsuaian kedai serta  gaji pekerja serta bil-bil untuk letrik, air dan sebagainya untuk selama 1 tahun.  Ini dikuatiri apabila kita memulakan sesuatu perniagaan butik offline, bukan pelanggan datang serta merta. Pengurusan kewangan yang baik boleh membantu kita untuk menyelesaikan banyak masalah,  sekiranya perniagaaan yang kita bina itu belum dikenali lagi. Sebab itu kita haruskan banyak membuat promosi seperti melalui radio, televisyen,telefon mudah alih serta pemphlet untuk diedarkan kepada semua bakal pelanggan kita,  dimana semua ini memerlukan banyak kewangan dan ketelitian yang baik.
Menyediakan stor untuk menyimpan produk yang baru serta semua harus direkodkan keluar masuk barang-barang produk tersebut. Juga menyediakan fail khas untuk menyimpan semua resit-resit serta surat menyurat mengenai pemgubahsuaian kedai, jual beli produk serta semua resit-resit berkaitan dengan perniagaan yang kita jalankan untuk memudahkan kita membuat rujukan sekiranya ada yang tersalah pandang.
Mencari pekerja juga harus bijak dan pastikan mereka mahir dalam bidang yang kita niagakan, kerana tanpa kemahiran atau minat, boleh menjejaskan perniagaan kita juga.  Pekerja juga harus jujur dan amanah kepada majikan serta pekerja-pekerja yang lain serta sering bantu membantu.
Membuat perniagaan offline ini banyak masa kita terikat kepada perniagaan kita.  Ini kerana perniagaan ini beroperasi selama 7 hari bekerja.  Ini adalah disebabkan terpaksa membuka perniagaan kita selama 7 hari bekerja. Apa lagi kalau lokasi kedai kita itu di dalam ‘shopping mall’ diwajibkan untuk tidak menutup sama sekali premis tersebut sehingga shopping mall tersebut ditutup.  Kalau kira melanggar peraturan yang telah ditetap didalam surat perjanjian sewaan kedai tersebut, kita akan dikenakan denda mengikut kiraan jam.  Biasa nya shopping mall beroperasi daripada jam 10.00 pagi sehingga 10.00 malam setiap hari.  Perniagaan offline ini memerlukan perhatian yang cukup teliti.
Tetapi pada masa sekarang, jika ingin mengoptimumkan keuntungan perniagaan offline seharusnya digabungkan dengan perniagaan online.